Jótállási feltételek / Jótállási jegy

Az Aereco Légtechnika Kft., az általa forgalmazott termékek, szellőztető és hővisszanyerős berendezések és tartozékai kifogástalan működésére, rendeltetésszerű használat mellett és egyes termékeknél üzembehelyezési kötelezettség teljesülése esetén, a 270/2020. (VI. 12.) Korm. rendelet az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet szerinti alábbi jótállási időket vállalja:

• 10.000,- Ft alatti eladási ár esetén – kellékszavatosság* a PTK előírása szerint
• 10 000 Ft-ot elérő, de 100 000 Ft-ot meg nem haladó eladási ár esetén: 1 év
• 100 000 Ft-ot meghaladó, de maximum 250 000 Ft eladási ár esetén: 2 év
• 250 000 Ft eladási ár felett: 3 év

A jótállási határidő a fogyasztási cikk fogyasztó részére történő átadása, vagy ha a termék használata üzembehelyezéshez kötött, akkor az üzembehelyezés napjával kezdődik. Amennyiben az üzembehelyezés a vásárlást követő 6. hónap után történik, úgy a jótállás időtartama a továbbiakban eltelt hónapokkal nem hosszabbodik.

Az üzembehelyezési kötelességet az adott termékhez adott használati és/vagy beépítési utasítás vagy a számlán az Aereco Kft. feltünteti. Az üzembehelyezési regisztrációt papíron vagy az erre a célra fenntartott internetes felületen (www.aerecoszellozes.hu/regisztracio) köteles az üzembehelyező rögzíteni.

Az eladott termék kijavítása esetén, a jótállás időtartama meghosszabbodik a javításra átadás napjától kezdve azzal az idővel, amely alatt a fogyasztó a fogyasztási cikket a hiba miatt rendeltetésszerűen nem használhatta.

Nem tekinthető jótállási kötelezettségnek, ha bizonyítható, hogy a meghibásodás rendellenes tárolás, használat, nem szakszerű üzembe helyezés, karbantartási hiány (pl. szűrőtisztítás, csere), szakszerűtlen kezelés vagy átalakítás, elemi kár vagy egyéb az átadás után nem a gyártói hibára visszavezethető okból keletkezett. A jótállás a vásárlás helyén érvényesíthető.

Ha cserére, vagy 30 napon belüli javításra nem volna lehetőség, úgy a fogyasztó választása szerint a termék visszaadása fejében a vételárat visszafizetjük, vagy a vételár-különbözet elszámolása mellett azonos rendeltetésű terméket adunk ott, ahol a terméket vásárolta.

Azokat a termékeket, ahol az Aereco, mint gyártó üzembehelyezési feltételek körébe vonja, kötelező a gyártó utasításait betartani, melyekhez segítséget kap a termékhez mellékelt használati, beépítési útmutatóból (ezek elérhetőek a gyártó honlapján is), valamint a gyártótól igényelhető szakmai segítség is az üzembehelyezéshez. Ezzel szeretnénk kizárni a helytelen telepítéseket, valamint lehetővé tesszük az üzemeltető számára a jótállási feltételek érvényesítését. Az üzembehelyezés nem tartalmazza a
berendezések elektromos bekötését, szerelését!
Az üzembehelyezésre az Aereco Kft., vagy az általa jóváhagyott szakcégek jogosultak. Egyes esetekben, amennyiben az üzembe helyezés egyszerűbb módon történik, azaz közvetlenül csatlakoztatva (plug&play) a gép üzemszerűen működtethető, lehetőség van a gép üzembehelyezési regisztrációjával párhuzamosan üzemeltető általi üzembehelyezésére is. Ebben az esetben is kötelező regisztrálni a berendezést a gyártó által működtetett internetes felületen. Amennyiben ez elmarad, úgy a garanciális feltételek nem érvényesíthetőek gyártóval szemben. Az Aereco Kft. külön díjazás ellenében vállalja az üzembehelyezést, mely tartalmaz kiszállási költséget, valamint munkadíjat.

Jótállást érintő egyéb feltételek, rendelkezések:

 • a termékeket külső beavatkozásból származó mechanikai sérülés nem érheti.
 • a termékek szerkezeti egységeire történő szétszedésére kizárólag az Aereco Légtechnika Kft. valamint a cég által kiképzett szakemberek jogosultak (ez nem vonatkozik az elemcserére, illetve pl. a konyhai zsírszűrő esetén a szűrő tisztítás miatti kiszedésére).
 • a termékekbe beépített, a működés szempontjából lényeges szerkezeti egységet a beépítés előtt és után is minden külső portól és egyéb szennyeződéstől óvni kell.
 • Azoknál a termékeknél amelyek üzembehelyézésre kötelezettek, mindenképpen el kell végezni a regisztrációs felületen történő termék regisztrációt. Amennyiben a regisztráció nem történt meg, akkor a jótállási feltételek nem érvényesíthetőek, azaz megszűnnek a gyártóval szemben.
 • a ventilátorokat, szellőző berendezéseket rendeltetésszerűen, a kezelési utasításoknak megfelelően kell üzemeltetni, azokon az előírt karbantartásokat el kell végezni.
 • Az időszakos karbantartások elmaradása esetén, a gyártó/eladó felé történő jótállási feltételek nem érvényesíthetőek (ilyen pl. a szűrő cserék elmaradása, a gép mozgó alkatrészeinek tisztítása, karbantartása).
  Az adott termékre előírt üzembehelyezési és előírt karbantartási feltételeteket minden esetben a termékhez tartozó gépkönyvek/használati utasítások tartalmazzák.
 • jogvita esetén fogyasztó az illetékes bírósághoz fordulhat vagy a fővárosi kereskedelmi és iparkamarák
  által működtetett békéltető testület eljárását is kezdeményezheti.
 • az itt nem szabályozott kérdésekben a 270/2020.(VI.12.) Kormányrendelet az irányadó.

Karbantartás / bővebben a termék(ek) gépkönyvében/használati utasításaiban található:

A ventilátorok, hővisszanyerős berendezések és szellőztető rendszerek a megfelelő működés érdekében rendszeres karbantartást (tisztítást, szűrőcserét stb.) igényelnek, melyről a gyártó, vagy üzembe helyező ad pontos tájékoztatást a megvásárolt terméktől függően.

A légbevezető és légelvezető elemek, egyéb kiegészítő termékek szerkezeti egységeinek megbontása nélkül évente két alkalommal, a szennyeződés mértékének megfelelően porecsetes, vagy nedves puha rongyos tisztítása javasolt. A légbevezető és légelvezető elemek páraszabályozó részeire 30 év jótállást vállalunk. Vegyi anyagot tartalmazó mosószeres tisztítás nem megengedett, mivel ez a légbevezető elem élettartamát befolyásolhatja, valamint a páraérzékelő pántköteg tönkremeneteléhez vezethet.